Poprawna pisownia

giermek

Poprawna pisownia, znaczenie: pomocnik średniowiecznego rycerza, w osobie młodzieńca, który towarzyszył mu na wojnie, szkoląc się przy tym w służbie wojskowej i przygotowując do rycerstwa.


Niepoprawna pisownia

giernek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gjermek

Niepoprawna pisownia