Niepoprawna pisownia

gensina

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gęsina

Poprawna pisownia