Niepoprawna pisownia

niejedno znacznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednoznacznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jednoznacznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jedno znacznie

Niepoprawna pisownia