Poprawna pisownia

gender

Poprawna pisownia, znaczenie: społeczna i kulturowa tożsamość płci człowieka, ale również nurt w refleksji humanistycznej oparty na przekonaniu, że tożsamość płci człowieka jest ukształtowana społecznie i kulturowo (w opozycji do płci biologicznej).


Niepoprawna pisownia

genter

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czender

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dżender

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dżenter

Niepoprawna pisownia