Niepoprawna pisownia

geizer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gejzer

Poprawna pisownia