Niepoprawna pisownia

gałonź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gałąź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gałąś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gałęź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gałonś

Niepoprawna pisownia