Poprawna pisownia

Gai

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Gaja”.


Niepoprawna pisownia

Gaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gaii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gajii

Niepoprawna pisownia