Niepoprawna pisownia

fróstracje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

frustracje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

flustracje

Niepoprawna pisownia