Poprawna pisownia

frontu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

frątu

Niepoprawna pisownia