Niepoprawna pisownia

frącie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

froncie

Poprawna pisownia