Oba słowa są poprawne, jednak mają różne znaczenie – nie należy jednak stosować ich wymiennie! Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

formować

Poprawna pisownia, znaczenie: nadawać kształt, formę; kształtować.


Poprawna pisownia

formułować

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażać jakąś myśl, nadawać jej ściśle określoną formę słowną, precyzować, określać coś.


Niepoprawna pisownia

formuować

Niepoprawna pisownia