Niepoprawna pisownia

faktóry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

faktury

Poprawna pisownia