Niepoprawna pisownia

faktór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

faktur

Poprawna pisownia