Niepoprawna pisownia

Europeika

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Europejka

Poprawna pisownia, znaczenie: mieszkanka Europy. Może być również pisane małą literą – przenośnie o kobiecie związanej z kulturą europejską, będącej pod jej silnym wpływem.


Niepoprawna pisownia

Ełropejka

Niepoprawna pisownia