Niepoprawna pisownia

co dzienne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

codzienne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codziene

Niepoprawna pisownia