Niepoprawna pisownia

empatja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

empatia

Poprawna pisownia, znaczenie: zdolność odczuwania emocji innych ludzi i rozumienia ich sposobu myślenia poprzez wczuwanie się w stan wewnętrzny drugiej osoby. Również przypisywanie komuś własnych odczuć w określonej sytuacji.