Niepoprawna pisownia

ełropejski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

europejski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

europeiski

Niepoprawna pisownia