Niepoprawna pisownia

nie łat

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieład

Poprawna pisownia, znaczenie: nieporządek, brak ładu.


Niepoprawna pisownia

niełat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ład

Niepoprawna pisownia