Niepoprawna pisownia

elokwętna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

elokwentna

Poprawna pisownia