Niepoprawna pisownia

dziwig

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dźwig

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dźwik

Niepoprawna pisownia