Poprawna pisownia

dziesiątka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziesiontka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzieziątka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzieziontka

Niepoprawna pisownia