Poprawna pisownia

dziesiątce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziesiontce

Niepoprawna pisownia