Niepoprawna pisownia

wspułczucia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

współczucia

Poprawna pisownia, znaczenie: forma litości okazywanej osobie nieszczęśliwej bądź cierpiącej, uczuciowego solidaryzowania się z osobą nieszczęśliwą. Dawniej oznaczało również wspólne odczuwanie czegoś (wspólnotę uczuć).


Niepoprawna pisownia

spułczucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spółczucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współ czucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w spółczucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współczócia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzpółczucia

Niepoprawna pisownia