Poprawna pisownia

dwuznaczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-znaczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu znaczna

Niepoprawna pisownia