Niepoprawna pisownia

dwutysięczny osiemnasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwa tysiące osiemnasty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2018 zapisany słownie.