Niepoprawna pisownia

dwutysięczny osiemnasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwa tysiące osiemnasty

Poprawna pisownia