Poprawna pisownia

dwumiesięczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-miesięczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu miesięczni

Niepoprawna pisownia