Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi lipca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty drugi lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym drugim dniu lipca, nie zaś o dwudziestym drugim lipcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty drugi lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi lipiec

Niepoprawna pisownia