Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci czerwiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym trzecim czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci czerwca

Niepoprawna pisownia