Poprawna pisownia

dwudziesty siódmy sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym siódmym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty siódmy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty siudmy sierpnia

Niepoprawna pisownia