Niepoprawna pisownia

zombkujące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbkujące

Poprawna pisownia