Poprawna pisownia

dwudziesty pierwszy września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym pierwszym dniu września, nie zaś o dwudziestym pierwszym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty pierwszy wrzesień

Niepoprawna pisownia