Niepoprawna pisownia

apsolutne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absolutne

Poprawna pisownia