Poprawna pisownia

dwudziesty ósmy grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym ósmym grudniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty usmy grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty ósmy grudzień

Niepoprawna pisownia