Poprawna pisownia

dwudziesty drugi października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym drugim dniu października, nie zaś o dwudziestym drugim październiku.


Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty drugi październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi październik

Niepoprawna pisownia