Poprawna pisownia

dwudziesty czwarty czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym czwartym dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym czwartym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestyczwarty czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyczwarty czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czwarty czerwiec

Niepoprawna pisownia