Niepoprawna pisownia

dwu znaczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwuznaczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-znaczny

Niepoprawna pisownia