Niepoprawna pisownia

dwu-pokojowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwupokojowe

Poprawna pisownia, znaczenie: złożona z dwóch pokojów.


Niepoprawna pisownia

dwu pokojowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwópokojowe

Niepoprawna pisownia