Wyrażenie nie do wiary w języku polskim zapisywane jest zawsze rozdzielnie (każdy z trzech wyrazów osobno) i w żadnej sytuacji kontekst zdania nie ma wpływu na tę pisownię – pisownia inna niż przedstawiona to błąd językowy.

Poprawna pisownia

nie do wiary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dowiary

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedowiary

Niepoprawna pisownia