Niepoprawna pisownia

dwu-drzwiowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudrzwiowe

Poprawna pisownia, znaczenie: posiadające dwoje drzwi.


Niepoprawna pisownia

dwudżwiowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudrzwjowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu drzwiowe

Niepoprawna pisownia