Niepoprawna pisownia

dwóletnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwuletnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu letnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu-letnie

Niepoprawna pisownia