Poprawna pisownia

dwa tysiące dziewiętnasty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2019 zapisany słownie.


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny dziewiętnasty

Niepoprawna pisownia