Poprawna pisownia

dwa tysiące czternasty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2014 zapisany słownie.


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny czternasty

Niepoprawna pisownia