Poprawna pisownia

dwa tysiące czternasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny czternasty

Niepoprawna pisownia