Niepoprawna pisownia

codruga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co druga

Poprawna pisownia