Niepoprawna pisownia

rerzim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

reżim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

reszim

Niepoprawna pisownia