Niepoprawna pisownia

drukasza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drukarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drukaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drókarza

Niepoprawna pisownia