Niepoprawna pisownia

za wrócenie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie w znaczeniu „za to, że wrócił”, np. Pies dostał smakołyk za wrócenie do swojego pana.


Poprawna pisownia

zawrócenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawrucenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wrucenie

Niepoprawna pisownia