Niepoprawna pisownia

nie ludzkie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieludzkie

Poprawna pisownia