Niepoprawna pisownia

dronżyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drążyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drąrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drąszyć

Niepoprawna pisownia