Niepoprawna pisownia

odkórza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odkurza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odkóża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odkuża

Niepoprawna pisownia