Poprawna pisownia

drogocenna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drogocena

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drogo cenna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drogo-cenna

Niepoprawna pisownia